Kiintopuu

Tiedotushanke

 • www.kiintopuu.fi - sivujen perusasetelma on tehty kesällä 2013 ja päivitetty tilanne on nähtävissä näillä sivuilla
 • Hankkeelle on laadittu ns. miniesite, josta on myös sähköpostiversio
 • Hankkeen avoimien ovien päivä oli ke 29.1.2014 yhdessä Clt-Koetehdashankkeen kanssa
 • Hankkeessa on laadittu kirjallista materiaalia mm. seuraavista aihepiireistä, jotka on avattavissa ao. linkeistä.
 • Clt-koetalon tutkimusasetelman päivitys ja ensimmäiset tulokset avautuvat yllä olevista linkeistä
Näistä linkeistä avautuu
CLT-runkoisen ja Ranka-runkoisen pientalon
-- kustannusvertailun yhteenveto
-- kustannusvertailun raportti

Katso myös:

Yhteenveto seuraavista esityksistä
Katsaus CLT:n tulevaisuusnäkymiin ja liiketoimintaprosesseihin
CLT:n tuotannollisia investointeja pohjustava esitys
CLT-Rakentamisen ominaispiirteitä käsittelevä esitys
CLT-Raakalevyn valmistusprosessi (alustava versio)
CLT-Runkoelementtien valmistusprosessi (alustava versio)
Hankkeessa tullaan lisäksi laatimaan aineistoa mm. seuraavista aihepiireistä:
 • Clt-tuotannon ja -rakentamisen laadunvalvonnan ratkaisut ja ohjeistus
  • Tästä linkistä avautuu alustavaa tietoa aiheesta
 • Ekologisen puurakentamisen katsaus CLT:n kannalta
 • Clt-rakenteiden 3D-suunnittelun ja tietomallien ratkaisut
 • Rakennushankkeen erityispiirteet: Clt-talo >< perinteinen puutalo
 • Lisäksi hankkeessa välitetään kansainvälistä CLT-tietoa ja sen soveltamista suomalaiseen CLT-rakentamiseen
Avaa tästä vuosien 2011-12 CLT-teknologiaa ja rakentamista pohjustava aineisto

 

Kehityksessä mukana


CLT-Koetalossa oli avajaispäivä

Keskiviikkona 29.1.2014 klo 12–19
Tietokatu 3 (Digipolis) 94600 Kemi

Samaan aikaan oli mahdollisuus tutustua ammattiopisto Lappian teolliseen CLT-oppimisympäristöön
Sammonkatu 4, 94600 Kemi.

Kohteissa oli paikalla hankkeiden toteutuksesta vastaavat asiantuntijat. Vieraita kävi yli 200 henkilöä.

Tervetuloa tutustumaan jatkossakin!

Koetalo on avoinna arkisin klo 8-16

Jos haluat sopia vierailusta etukäteen, niin ota yhteyttä

Tytti Ahoranta      +358 40 5042257     tytti.ahoranta@digipolis.fi
tai
Markku Helamo   +358 40 5468652     markku.helamo@digipolis.fi

Lisätietoa:
www.kiintopuu.fi, www.lappia.fi/clt

CLT-Koetehdas & CLT-Koetalo oli mukana

 Menestys oli hyvä ja pohjoisen CLT-Tiimi vakuuttui CLT:n tulevaisuuden näkymistä.
Myös PuuPäivä 28.11.2013 osoitti, että pohjoisen CLT-hankkeet kiinnostavat alan ammattilaisia.

Lisätietoa Clt:stä sekä CLT-tuotannon ja -rakentamisen liiketoiminnallisista näkymistä löytyy vasemmalla olevista linkeistä

Mikäli em. esitykset kiinnostavat laajemmin, niin lisätietoja antaa

CLT-Tuotantoprosessit ja liiketoiminnalliset kysymykset
Markku Helamo   +358 40 5468652   markku.helamo@digipolis.fi

CLT-Tutkimuksiinn liittyvät kysymykset
Mikko Vatanen   +358 20 798 5309   mikko.vatanen@arcticpower.fi

CLT-koetalo ja CLT-rakentaminen
Tytti Ahoranta   +358 40 5042257   tytti.ahoranta@digipolis.fi

.....


Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi