Kiintopuu

CLT-Koetalon pystytyksen kuvasarjat

Sivun oikeassa reunassa on kuvasarja rakennushankkeen etenemisestä.

Tästä linkistä avautuu
CLT-Koetalon pystytyksen pikavideo

Alla kuvallinen seloste pystyksen työvaiheiden kokemuksista ja myös ongelmista, joita ilmaantui yllättävän vähän.

Tästä linkistä avautuu
CLT-Koetalon pystytyksen kuvasarja pdf-esityksenä

1. Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena.

2- CLT-Elementit olivat CE-merkittyjä.Tehtaan CE-merkki-oikeus perustui ns. ETA-menettelyyn. CLT-elementille ei ole harmonisoitua tuotestandardia.

3. Alapohjaelementin siirto paikoilleen. Liityntä puolipontilla toiseen elementtiin.

4- Alapohjaelementin ruuvaus alapohjapalkkiin.
Alapuolelle asennettavat eristeet viety valmiiksi ryömintätilaan. Eristeiden kiinnitys CLT-elementtien alapintaan 280 mm ruuvilla ja aluslevyllä.

5. Elementtien nostokiinnitys erikoisruuveilla ja näihin kiinnitettävillä nostokoukuilla. Seinäelementeissä aukkopalat olivat helposti irroitettavissa. Asennustuenta puurevoilla rakennesuunnittelijan ohjeen mukaisesti.

6. Puoliponttisaumoissa käytettiin tiivisteenä 1-komponenttista, kosteuskovettuvaa ja elastista polyuretaanipohjaista saumausmassaa, joka sopii ulkokäyttöön myös pakkasella (> -10°C) . Alapohja asetettiin sokkeliin kulmaraudoilla kiinnitettyjen alapohjapalkkien päälle.

7- Nurkkasaumojen tiivistystä.

8. Alapohjan reunaan ruuvattu ankkurointirima ohjaa elementin paikoilleen ja sen läpi elementti ruuvataan kiinni.

9. Seinät ja välipohja paikoillaan. Kattoelementin nosto. Elementin ala- ja yläpäässä päässä katon kaltevuuden mukaiset työstöt.

10. Nurkka- ja lattiasaumat valmiina. Välipohjasaumat valmiina. Välipohjan kannatinpalkki liitetty CLT-runkoon.

11. Kertopuupalkit asennettiin CLT-kattoelementtien päälle kulmaraudoilla. Kattopalkkiin ruuvattiin rimat tuulensuojalevyn kannakkeiksi puhallusvillan vaatiman kotelon rakentamista varten.

12. Kertopuiset kattopalkit paikoillaan. Terassien kohdalla kertopuupalkkien kylkeen kiinnitettiin katosten kantavan rungon jatkoslankut. Palkkien päät oli muotoiltu räystäslaudan leveyden mukaan.

13. Kattopalkkeihin tehtiin lävistykset Ilmanvaihtokanavia varten. Sähköjohdotukset katon eristetilasta ulkoseinäeristeen pintaan.

14. Puhallusvillan asennus kattokoteloihin.

15. Johdotukset vietiin yläpohjan CLT:n päällä ja seinissä ulkoseinäeristeen päällä.

16. Mineraalivilla kiinnitettiin ensin ruuveilla ja aluslevyillä. Koolaus- ja ilmanrakorima kiinnitettiin ruuvaamalla eristeen läpi CLT-levyyn kiinni.

17. Puukuitueriste-seinissä ristikoolaus.

18. Mineraalivillana käytettiin 180 mm:n Cortex kankaalla pinnoitettua tuulensuojaeristettä. Jotta seinäpaksuus olisi sama, kuin pehmeällä puukuitueristeellä, ilmarako koolattiin suuremmaksi.

19. Tuuletusrakokoolaukset tukeutuivat perustukseen, jolloin ulkoverhous ei jää roikkumaan eristeen läpi ruuvattujen ruuvien varaan.
Eristetyyppi vaihtui kesken seinää kovavillasta puukuitueristeeseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

20. Ikkunoiden asennus CLT:n sisäpinnan tasoon.

21. Sähkö- ja vesijohdoille työstettiin urat lattian CLT:n pintaan. Asennukset jäävät parketin alle. Seiniin ei tehty ura-asennuksia, vaan johdotukset sijoitettiin ulkoseinäeristeen pintaan.

22. Ikkuna asemoituna sisäseinän tasoon. Ulkopuolelle jää näyttävät näyttävät smyygit, joita pielilaudat kehystävät.

23. Ikkunat kiinnitettiin karmin läpi ruuvaamalla

24. Ulkosinien sekä ylä- / alapohjan eri kerroksiin asennettiin kosteus- / lämpötila-antureita yhteensä 96 kpl.

25. Ulkoverhouslautojen asennus. Koska kovan mineraalivilla ja pehmeä puukuitueriste olivat eripaksuisia , niin seinäpaksuus tasattiin ilmarakokoolauksilla. Rakennusfysikaalisten tutkimusten vuoksi samassa seinässä on kahta eristetyyppiä sekä tumma ja vaalea väri.

26. Myös ulkoterassin välipohja ja takaseinä sekä sisällä toisen kerrostasanteen kaide toteutettiin clt:stä

27. Sisäportaat valmistettiin clt:stä. Kiintokalusteisiin ja talotekniikan kotelointeihin käytettiin 3-kerroslevyä, jota voisi kutsua clt:n ”sisartuotteeksi”.

28. Koetalon viereen pystytettiin infotaulu, johon tuodaan esille myös hankkeeseen osallistuvat yritykset.

 

Kehityksessä mukana


Pystyksen vaiheita

.....

......

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....


Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi