Kiintopuu

CLT-Koetalohankkeen tilanne

Alempana on linkkejä lisätietoihin. 
Uutta: CLT-runkoisen ja ranka-runkoisen pientalon kustannusvertailu
kts. alempana olevia linkkejä.

12.5.2014 tietoihin on lisätty CLT-koetalon mittausportaali
joka aukeaa ao.linkistä.

Rakennushanke

 • Koetalo suunniteltiin kesän 2014 aikana.
 • Rakennustyömaa on käynnistyi syyskuun puolivälissä
 • Talon perustukset on tehty syyskuun lopussa
 • CLT-runko pystytettiin lokakuun 1. viikolla.
 • Erityistä huomiota oli kiinnitettävä raskaiden suurelementtien turvalliseen nostotekniikkaan ja elementtiliitosten kiinnikkeisiin
 • Lämpöeristeet ja muut seinäkerrokset asennettiin pystytettyyn runkoon.
 • Myös alapohja ja yläphja rakennettiin valmiiksi vasta, kun nämä CLT-elementit ovat paikoillaan.
 • Ensimmäisenä tehtiin valmiiksi yläpohja ja vesikatto, jonka jälkeen muu varustelu voitiin tehdä jokseenkin sateelta suojassa
 • Muut rakennusvaiheet ja talotekniikan asennukset tehtiin marraskuun aikana
 • Tutkimusten instrumentointi asennettiin rakenteisiin rakennuksen edetessä
 • Rakennuksen pystytys valokuvattiin vaihe-vaiheelta
 • Rakennus oli valmis tammikuun 2014 alkuun mennessä
 • Kiintokalusteet valmistettiin 27 mm paksusta 3-kerroslevystä, mikä on CLT:n sisartuote
 • Portaat ja massiivinen neuvottelöupöytä valmistettiin CLT-levystä
 • Muutamia lisätietoja CLT-elementeistä
  • CLT-elementtejä oli 26 kpl ja niiden kokonaistilavuus 34 m3
  • Kaikissa elementeissä oli liitostyöstöt valmiina
  • Ikkuna- ja oviaukot olivat valmiina.
  • Aukkopalat tulivat toimituksen mukana ja niitä hyödynnettiin talon sisärakenteissa.
Tästä linkista avautuu
-- Koetalon rakennedetaljien 2D-suunnitelmat 
Tästä linkistä avautuu 
-- Koetalon rakennustapaselostus

 

Kehityksessä mukana


CLT-Koetalossa oli avajaispäivä

Keskiviikkona 29.1.2014 klo 12–19
Tietokatu 3 (Digipolis) 94600 Kemi

Samaan aikaan oli mahdollisuus tutustua ammattiopisto Lappian teolliseen CLT-oppimisympäristöön
Sammonkatu 4, 94600 Kemi.

Kohteissa oli paikalla hankkeiden toteutuksesta vastaavat asiantuntijat. Vieraita kävi yli 200 henkilöä.

Tervetuloa tutustumaan jatkossakin!

Koetalo on avoinna arkisin klo 8-16

Jos haluat sopia vierailusta etukäteen, niin ota yhteyttä

Tytti Ahoranta      +358 40 5042257     tytti.ahoranta@digipolis.fi
tai
Markku Helamo   +358 40 5468652     markku.helamo@digipolis.fi

Lisätietoa:
www.kiintopuu.fi, www.lappia.fi/clt

CLT-Koetehdas & CLT-Koetalo oli mukana

 Menestys oli hyvä ja pohjoisen CLT-Tiimi vakuuttui CLT:n tulevaisuuden näkymistä.
Myös PuuPäivä 28.11.2013 osoitti, että pohjoisen CLT-hankkeet kiinnostavat alan ammattilaisia.

Lisätietoa Clt:stä sekä CLT-tuotannon ja -rakentamisen liiketoiminnallisista näkymistä löytyy vasemmalla olevista linkeistä

Mikäli em. esitykset kiinnostavat laajemmin, niin lisätietoja antaa

CLT-Tuotantoprosessit ja liiketoiminnalliset kysymykset
Markku Helamo   +358 40 5468652   markku.helamo@digipolis.fi

CLT-Tutkimuksiinn liittyvät kysymykset
Mikko Vatanen   +358 20 798 5309   mikko.vatanen@arcticpower.fi

CLT-koetalo ja CLT-rakentaminen
Tytti Ahoranta   +358 40 5042257   tytti.ahoranta@digipolis.fi

.....


Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi