Kiintopuu

Lapin PuuSuomi - toiminta

TEM:in Metsäalan Strategisen Ohjelman (MSO) tärkeä painopistealue on puutuoteteollisuus ja puu-rakentaminen. 
MSO:n PuuSuomi-verkoston myötä Lapin puualan kehityksessä keskitytään tähän teemaan.

Erityisen kiinnostava kehittämisen kohde on entistä järeämpien puurakenteiden toteutuksen uudet liiketoimintakonseptit: markkinat, tuotteet, teknologia, ja erityisesti pk-yritysten verkostoyhteistyö.

Pohjoisen Suomen puurakentamisen kehitystä pyritään vauhdittamaan keskittymällä CLT-rakenteisiin kahden konkreettisen ja pitkäkestoisen kehityshankkeen myötä: CLT-Koetehdas ja CLT-Koetalo

Tavoitteita - toimenpiteitä

 • Puurakennealan osapuolien informointi ja aktivointi uuteen kehitykseen
  • Tiedon keruu, tiedon jalostus ja tiedon välitys
  • Toimintaympäristön pohjustus yritysten kehityspyrkimyksiin
  • Tukiverkoston mukaan saaminen kehitykseen
 • Liiketoiminnallisten näkymien oivaltaminen
  • Puurakentamisen uudet teolliset tuotteet: tuotemäärittelyt, tuoteominaisuudet, tuotekehityksen lähtökohdat ja toimenpiteet
  • Puurakennetuotteiden markkinat kaikenlaiseen rakentamiseen ja koskien koko rakentamisverkostoa
  • Puurakentamisen sekä -tuotevalmistuksen uusi teknologia: suunnittelu, teollinen valmistus, rakentaminen, logistiikka
  • Liiketoimintakonseptien muutosnäkymät; kenelle-mitä-miten, toimintajärjestelmät, rakentamistalous
 • Kehityspyrkimysten konkreettinen ohjaus ja käyntiinajo
  • Yrityskohtaiset ja yritysryhmäkohtaiset konkreettiset hankkeet ; hankeaktivointi ja -organisointi
  • Toimintaympäristön jatkokehitys täsmentävien erillishankkeiden myötä
Maailmalta kerättyjä kuvaotoksia ennen CLT-Koetaloa

CLT-Koetalon kuvaotokset löytyvät Tilannekatsaus-sivulta.

Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi