Kiintopuu

Mikä Talo?

 • CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke
 • CLT-rakenteiden toimivuuden tutkimushanke
 • CLT-rakentamisen tiedonkeruu- ja esittelyhanke

Talon perustiedot

Koko rakennushankkeen ajan sekä valmiissa rakennuksessa tuodaan esille mahdollisimman paljon tietoa CLT-rakentamisesta.

Rakennushankkeen perustiedot:

 • Pohjan pinta-ala n. 40 m² / 1½ – kerroksinen
 • Runkorakenteet CLT-elementteinä (ala-väli-yläpohjat ja seinät)
 • Lisäksi kohteeseen sisältyy kokeellisia rakenteiden ja talotekniikan sovellutuksia
 • Talossa toteutetaan rakenteiden ominaisuuksien mittauksia, joiden perusteella analysoidaan talon toimivuutta pohjoisen Suomen olosuhteissa

Rakennuksen sijainti

 • Kemissä Digipolis-Kampuksen alueella.   Osoite: Tietokatu 3, 94600
 • Alueella on Kemin Teknologiakylä, Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulun yksiköitä ja Ammattiopisto Lappian yksiköitä.
 • Alue sijaitsee Kemissä moottoritien itäpuolelle n. 1 km eteläisestä ja pohjoisesta liittymästä.

Koetaloympäristössä toteutettavia asioita

 • • Suunnittelujärjestelmä ns. 3d-tietomallipohjaisena sovellutuksena
  • Materiaalien hallinta suunnittelussa
  • Arkkitehtuuri ja rakennussuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • Talotekniikan suunnittelu
 • • Rakenteelliset näkökohdat
  • CLT- elementtien liittymät muihin rakenteisiin: liitokset, liittimet Runko-PES:n mukaan
  • Alapohja ns. rossipohja, joka asennetaan harkkoperustuksen päälle. Kantavana rakenteena clt
  • Ulkoseinät clt-elementeistä + lämperistyskerrkokset + sisä- ja ulkoverhoukset
  • Välipohja clt-elementeistä täydennettynä äänenvaimennuskerroksilla ja putkistokoteloinneilla
  • Yläpohja osittain clt-elementeistä täydennettynä kantavilla palkkirakenteilla
  • Lämpöeristevaihtoehdot: kova mineraalivilla, pehmeä puukuitueriste
  • Parveke- ja kuistirakenteet pilari-palkkirakenteisina, talon arkkitehtuuriin soveltuvina
  • Sisäportaat + kalusteet clt-levystä kokeellista designia soveltaen
 • Tutkimukselliset sisällöt
  • Lämpötilan ja kosteuden mittaukset seinien ja pohjarakenteiden eri kerroksista
  • Tulosten esitys reaaliaikaisesti ja tuloksista syvälliset asiantuntija-analysoinnit
  • Muita mittauksia: paukemelu, muu ulkoa tuleva melu, energian kulutus ym.
 • Tiedon välitys
  • Kaikista rakenneratkaisuista ohjeita sekä hyvät kuvaukset ja osin pienoismallit
  • Turkimustuloksista raportteja ja julkaisuja
  • Nonstop-infoaineisto kaikista tapahtumista www-sivuilla

Koetalohankkeelta odotettavia tuloksia

 • CLT-rakenteiden tutkimustulokset hyödynnettäviksi rakennuskohteissa
  • Rakennusfysikaalinen toimivuus eri rakennevaihtoehdoilla
  • Energiatehokkuus / eri tavoitetasojen edellyttämät clt + eristeratkaisut
 • CLT-rakenteiden suunnittelun ohjeistoa
  • Rakennussuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu, talotekniikan suunnittelu
 • CLT-rakentamisen toteutuksen ohjeistoa:
  • Kantavat rakenteet, muut rakenteet, rakennedetaljit Runko-PES:n mukaan
  • Asennuksen työkalut ja työmenetelmät
 • CLT-rakenteiden sovittaminen suomalaiseen rakennustapaan
  • CLT-elementtien liitokset, liittimet, liitynnät muihin rakenteisiin
  • CLT:n soveltaminen erityyppisiin puutalorakenteisiin
 • CLT-rakenteiden tuotantotaloudellisia laskelmia erityyppisistä kohteista
  • Vertailu eri puutalojärjestelmiin / muihin rakennusmateriaaleihin
  • Vaikutus rakentamisen läpimenoaikaan
 • CLT-rakentamisen koulutusohjelmien sisältöjä
  • Ensin täydennyskoulutukseen kurssiohjelmia; esim. yrityskohtaisina täsmäkursseina
  • Pian myös tutkintoon johtavia ”puurakennealan ” koulutusmoduuleita.

Tämän näköinen Koetalo

Suunniteltuna 

Valmiina


Talon kaikki kantavat rakenteet ja sisäpinnat Clt-runkoelementeistä


Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi