Kiintopuu

Yritysten ja muiden osapuolten osallistuminen koetalohankkeeseen

Osallistumismaksu

Yritys tai muu CLT-rakentamisesta kiinnostunut osapuoli voi osallistua hankkeeseen ja osoittaa siten aidon kiinnostuksen tätä puurakentamisen menetelmää kohtaan. Osallistuminen tapahtuu osallistumissopimuksen myötä ja maksamalla osallistumismaksu, joka on kaikille osallistujille yhdenmukainen, 1500 Eur 3 vuoden ajalle jaksotettuna (2013-14-15). Mukaan voi tulla myöhemminkin, jolloin maksu jaksottuu esim. 2 vuoden ajalle.

Osallistumismaksun myötä yrityksen näkyvyys tuodaan esille sijoittamalla osallistujan logo / nimi koetalon viereen pystytettävään suureen logotauluun sekä koetalohankkeen www-sivuille.

Tyypillisesti osallistujia voivat olla koetaloon materiaaleja ja tarvikkeita toimittavat yritykset, jotka haluavat tuoda esille oman osuutensa koetalossa. Lisäksi osallistuminen voi kiinnostaa muitakin rakennusalan toimijoita, kuten arkkitehtejä ja suunnittelijoita sekä rakennusliikkeitä ja puutalotehtaita. Myös alan oppilaitokset ovat tervetulleita osallistumaan hankkeeseen.

Osarahoitusosuus

Mikäli yritys tai muu CLT-rakentamisesta kiinnostunut kumppanuusosapuoli haluaa olla mukana hankkeessa laajemmin, niin tämä on mahdollista osallistumalla hankkeen rahoitukseen omien tavoitteiden näkökulmasta. Osarahoitussopimus koskee osapuolen erityistarpeita / -toivomuksia esim. seuraavissa CLT- Rakentamisen sisällöissä:

 • Tutkimustulosten raportointi
 • Rakenteiden suunnittelun / suunnittelujärjestelmän kehitys
 • Rakenneratkaisujen / -järjestelmien kehitys
 • Rakentamisen markkinoinnilliset näkökulmat ja viestintä
 • Rakenteiden liiketoiminnallisten konseptien kehitys
 • Rakentamisen ammatillisen koulutuksen kehitys

Lisäksi em. yhteistyömahdollisuuksien myötä osapuolten näkyvyys voidaan tuoda esille laajemmin:

 • Yritysinfon / www-linkin sijoittaminen koetalon www-sivuille
 • Yrityksen tuote-esitteiden / pienimuotoisten tuotenäytteiden sijoittaminen koetaloon
 • Yrityksen tuotteen esittelyt koetalon vieraille.
 • Yrityksen tuotteiden / palveluiden ppt-esittelyt koetalon av-näytöllä
 • Yrityksen omista esittelyistä yrityksen vieraille koetaloa hyödyntäen sovitaan erikseen

Osarahoitusosuuden suuruus määräytyy osapuolen asettamien erityistavoitteiden mukaan ja rahoitusosuus voi olla esim. 1 000 Eur tai paljon enemmänkin..

Koetalohankkeen budjetti


Tilanneraportit

Avaa tästä hankkeen väliraportti

Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi