Kiintopuu

Perustietoja

CLT-Koetalohanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittama projekti, jonka rahoittajaviranomainen on Lapin liitto / Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala.

Hankkeen muita rahoittajia ovat

 • Digipolis Oy
 • Lapin ammattikorkeakoulut
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Kemi--Tornio alueen kehittämiskeskus
 • Lapin muut kunnat
 • Yritykset ja muut yhteisöt

Hanke on investointi- ja kehittämishanke, joka kohdistuu EAKR-Toimintalinjaan 2
(Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen)

Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys
Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua?

 • CLT-rakentaminen yleistyy vauhdilla Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin
 • StoraEnso on lanseerannut CLT-rakentamisen myös Suomeen, mutta CLT-elementit val-mistetaan edelleen StoraEnson Itävallan tehtailla.
 • Ennen kuin Pk-yritysten CLT-tehdasinvestointeja käynnistetään Suomeen, on saatava täysi varmuus rakenteen toimivuudesta myös Suomen olosuhteissa
 • CLT-rakenteiden oikeaoppinen soveltaminen, koska mahdollista, että CLT-rakennetta so-velletaan väärin esim. seinien lisäeristeiden ja muiden seinäkerrosten asennuksessa
 • Suomalaisessa rakentamisessa on tehty viime vuosikymmeninä suuria virheitä mm. uusien materiaalien soveltamisessa. Tällaisiin laajamittaisiin virheisiin ei saa sortua CLT:n kohdalla
 • Kehittämisen kohde on CLT-rakentamisen tietouden konkreettinen lisääminen ja esille tuominen sekä koulutuksellisten lähtökohtien vauhdittaminen
 • TEM-MSO-PuuSuomi-toiminnan jatkaminen Lapissa ja tämän myötä puurakentamisen koko toimialan kehittymisen aktivointi ja yritysten hankeohjaus CLT-rakentamisen lisäksi.

CLT-Koetalohankkeen toteuttajaosapuolet & tehtävät

Kemin Digipolis Oy, päätoteuttaja

 • Hankkeen johtaminen
 • Kumppanuuksien koordinointi ja ohjaus
 • Muiden toteutukseen osallistuvien osapuolten etsintä ja valinta
 • Projektin tiedotuksen ohjaus: tiedon hankinta, tiedotus, verkostoyhteistyö
 • Koetalon rakennushankkeen ohjaus
 • Koetalon rakentamisen projektointi
 • Koetalon käytön ohjaus ja valvonta
 • Koetalon ja rakennushankkeen tulosten esittely sekä esittelymateriaalit ja www-sivut
 • TEM-MSO-PuuSuomi-toiminnasta tiedottaminen

Ammattiopisto Lappia, osatoteuttaja

 • Rakennesuunnittelu 3D-osuudet
 • Osin detaljisuunnittelu
 • Suunnittelujärjestelmän / CLT-rakennejärjestelmän 3D-tietomalli
 • Suunnittelujärjestelmän esittely-animaatioiden laadinta ja vienti tiedotusaineistoon
 • Eräitä asiantuntijaosuuksia (mm. suunnittelunormit ja CE-merkkimenettelyt)
 • Koetalon muiden puurakenteiden valmistus (pilari-palkkirakenteet ja mm. CLT-Kalusteet)
 • Osuuksia koetalon rakennusteknisestä toteutuksesta mm. oppilastyönä

Rovaniemen AMK. osatoteuttaja

 • Tutkimussuunnitelmat (State of Art)
 • Rakennushanke- ja rakennussuunnittelun sekä rakentamisen ohjaus ja dokumentointi
 • Tutkimuslaitteistojen hankinta, asennukset ja muu instrumentointi
 • Rakennusfysikaaliset mittaukset, seurantatutkimukset ja tulosten keruu
 • Energiataloudelliset ja rakennusfysikaaliset laboratoriotestaukset
 • Tutkimustulosten analysointi ja raportointi
 • Rakentamistalouden analysointi
 • Ekologiset näkökohdat, puutavara-asiat
 • Tutkimustulosten tiedotus ja julkaisut
 • Uuden syntyvän osaamisen vieminen rakennusalan koulutukseen
 • Rakennesuunnittelun kortit
 • CLT-rakentamisen viranomaisinfo

Kemi-Tornion AMK, osatoteuttaja

 • Tutkimussuunnitelmat (State of Art)
 • Tutkimuslaitteistojen hankinta, asennukset ja muu instrumentointi
 • Rakentamisen ja tutkimusohjelman dokumentointi
 • Rakennusfysikaaliset mittaukset, seurantatutkimus ja tulosten keruu
 • Mittaustulosten analysointi ja raportointi
 • Tutkimustulosten tiedotus ja julkaisut


Tilanneraportit

Avaa tästä hankkeen väliraportti

Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi