Kiintopuu

Miksi CLT-rakentaminen kiinnostaa?

CLT (cross laminated timber) on Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin nopeasti yleistyvä puurakentamismuoto, joka on myös suomalaisittain kiinnostava uusi puurakennejärjestelmä ja rakennusmateriaali. CLT soveltuu puutalon kantavaksi rakenteeksi myös kerrostaloissa. Siksi CLT toimii rakentamisen arvoketjussa kuten betonielementti.

CLT-rakenne mielletään jämeräksi, lujaksi ja turvalliseksi. Sen ekologiset ominaisuudet, erityisesti puuraaka-aine uusiutuvana luonnontuotteena sekä sen kierrätettävyys ovat omaa luokkaansa. Lisäksi energiamääräykset ja rakentamisen teho- ja laatuvaatimukset ovat lisänneet CLT:n kilpailukykyä.

CLT antaa sijaa innovatiiviselle tuotekehitykselle, designille ja arkkitehtuurille ja sen voi yhdistää muihin puurakenteisiin. Runkoelementtien valmiusaste on korkea ja nopeuttaa rakentamista.

CLT-elementtien teollinen tuotanto on mahdollista myös pk-yritysten mittakaavassa. Suomessa ja Lapissakin vapautuu yhä enemmän metsien puuraaka-ainetta tällaiseen käyttöön.

Kehittämisen kohde

CLT-puurakentamisen menetelmä on kiinnostava myös Suomen olosuhteisiin, sillä onhan Suomi perinteisesti puurakentamisen maa.
CLT-rakentamisen yleistymisen ja Pk-yritysten CLT-tehdasinvestointien käynnistymisen tueksi on saatava kattavampaa tietoa rakenteen toimivuudesta myös Suomen olosuhteissa. Ennen kaikkea on saavutettava kuluttajien tietoisuus ja luottamus tähän puurakentamisen menetelmään.

CLT-rakenteiden oikeaoppisessa soveltamisessa tarvitaan olemassa olevan tiedon levittämistä ja myös uuden tiedon hankkimista. CLT-rakenteen luotettavien sovellutusten löytämiseksi rakennetaan koetalo, jossa saadaan esille CLT-rakentamisen hyviä käytäntöjä. Suomalaisessa rakentamisessa on tehty viime vuosikymmeninä virheitä mm. uusien materiaalien soveltamisessa.

Kehittämisen kohde on CLT-rakentamisen tietouden konkreettinen lisääminen ja esilletuominen sekä koulutuksellisten lähtökohtien vauhdittaminen. Lisäksi CLT-rakenteelle on hyvä kehittää suomalainen nimike, joka voisi olla "kiintopuu".

Miksi CLT-rakentaminen kiinnostaa?

CLT (cross laminated timber) on Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin nopeasti yleistyvä puurakentamismuoto, joka on myös suomalaisittain kiinnostava uusi puurakennejärjestelmä ja rakennusmateriaali. CLT soveltuu puutalon kantavaksi rakenteeksi myös kerrostaloissa. Siksi CLT toimii rakentamisen arvoketjussa kuten betonielementti.

CLT-rakenne mielletään jämeräksi, lujaksi ja turvalliseksi. Sen ekologiset ominaisuudet, erityisesti puuraaka-aine uusiutuvana luonnontuotteena sekä sen kierrätettävyys ovat omaa luokkaansa. Lisäksi energiamääräykset ja rakentamisen teho- ja laatuvaatimukset ovat lisänneet CLT:n kilpailukykyä.

CLT antaa sijaa innovatiiviselle tuotekehitykselle, designille ja arkkitehtuurille ja sen voi yhdistää muihin puurakenteisiin. Runkoelementtien valmiusaste on korkea ja nopeuttaa rakentamista.

CLT-elementtien teollinen tuotanto on mahdollista myös pk-yritysten mittakaavassa. Suomessa ja Lapissakin vapautuu yhä enemmän metsien puuraaka-ainetta tällaiseen käyttöön.

Kehittämisen kohde

CLT-puurakentamisen menetelmä on kiinnostava myös Suomen olosuhteisiin, sillä onhan Suomi perinteisesti puurakentamisen maa.
CLT-rakentamisen yleistymisen ja Pk-yritysten CLT-tehdasinvestointien käynnistymisen tueksi on saatava kattavampaa tietoa rakenteen toimivuudesta myös Suomen olosuhteissa. Ennen kaikkea on saavutettava kuluttajien tietoisuus ja luottamus tähän puurakentamisen menetelmään.

CLT-rakenteiden oikeaoppisessa soveltamisessa tarvitaan olemassa olevan tiedon levittämistä ja myös uuden tiedon hankkimista. CLT-rakenteen luotettavien sovellutusten löytämiseksi rakennetaan koetalo, jossa saadaan esille CLT-rakentamisen hyviä käytäntöjä. Suomalaisessa rakentamisessa on tehty viime vuosikymmeninä virheitä mm. uusien materiaalien soveltamisessa.

Kehittämisen kohde on CLT-rakentamisen tietouden konkreettinen lisääminen ja esilletuominen sekä koulutuksellisten lähtökohtien vauhdittaminen. Lisäksi CLT-rakenteelle on hyvä kehittää suomalainen nimike, joka voisi olla "kiintopuu".

Lapin CLT-kokeiluympäristöjen toiminta-ajatus

Lapissa on ryhdytty merkittävällä panostuksella CLT-teknologian kehittämistoimenpiteisiin ja panostuksia jatketaan. Nyt tavoitteena on yhdistää teknologia ja kaupallinen toiminta.

Ammattiopisto Lappia toteuttaa CLT-koetehdasprojektin, joka toimii CLT-elementtivalmistuksen ja -rakentamisen koulutus- ja oppimisympäristönä. Projekti sisältää seuraavat tavoitteet:

 • CLT:n valmistusprosessin haltuunotto
 • CLT-rakenteiden suunnittelujärjestelmien 3D & cad-cam-prosessi
 • CLT:n raaka-ainekysymykset
 • CLT-elementin liimauksen ja työstön teknologia
 • CLT:n valmistuksen laadunvalvonnan menettelyt & CE-Merkintä
 • CLT-prosessin ammatillinen osaaminen kokonaisuudessaan

Kustannusarvio 2,6 milj €

Lisätietoja CLT-koetehdashankkeeesta löytyy tästä linkitä

Kemin Digipolis toteuttaa CLT-koetaloprojektin, jolla tuetaan CLT-rakenteen tuotteistamista ja kaupallistamista. Projekti sisältää seuraavat tavoitteet:

 • CLT:n sovellutusten tuominen suomalaiseen rakennustapaan
 • CLT-rakentamisen tunnetuksi tekemistä rakennusalan kaikille ammatillisille toimijoille, rakennusyrityksille, puutaloteollisuudelle ja myös loppuasiakkaille
 • CLT-rakenteeseen perustuvien tuotteiden liiketoiminnallisten konseptien esilletuonti ja kehittäminen
 • CLT-rakenteen soveltuvuustutkimukset

Kustannusarvio 0,850 milj €

Lisätietoja CLT-Koetalohankkeesta löytyy tältä sivustolta tästä linkistä.

Mikä CLT ?   Perustietoa CLT:stä

CLT-puurakentaminen tulossa myös Suomeen

 • Suomalaisittain kiinnostava uusi puurakennejärjestelmä
 • Soveltuu puutalon kantavaksi rakenteeksi
 • Talon ulko- ja väliseinät sekä alapohjan, välipohjan ja yläpohjan voi toteuttaa samasta materiaalista
 • Voi yhdistää muihin Suomessa käytössä oleviin puurakenteisiin ja muihinkin rakenteisiin
 • Toimii rakentamisen arvoketjussa kuten betonielementti
 • Tuotanto on mahdollista myös pk-yritysten mittakaavassa
 • Elementtien valmiusaste on korkea ja nopeuttaa rakentamista
 • Kantavuus, ekologia, lämpö- ja kosteustekninen toimivuus on todettu hyviksi
 • CLT on Keski-Euroopassa nopeasti yleistyvä puurakentamismuoto
 • CLT on tullut myös suomalaiseen puurakentamiseen

CLT = Cross Laminated Timber    KLH = Kreuzlagenholz

 • Liimaamalla ristikkäin ladotuista kerroksista muodostuva puulevy
  • Kerroksen paksuus voi vaihdella 20 – 50 mm (jopa 70mm)
  • Kerroslamellin leveys voi vaihdella
  • Menetelmästä riippuen lamellit on myös syrjäliimattu tai lamellit on vain lapeliimattu toisiinsa
  • Koko levyn paksuus 60 - 400 mm, kantavana seinänä min n. 100 mm
  • Levyn korkeus = kerroskorkeus
  • Levyn pituus 6 – 16 m
  • Työstettynä valmiiksi runkoelementeiksi
  • Myös dekoratiivisena pintalaatuna
 • Useita valmistajia, useita tuotemerkkejä: CLT, KLH, X-LAM, Haas BSP, Leno, Binder BBS jne.

CLT-puurakenteiden ominaisuuksia

 • Jämäkkyys, lujuus, turvallisuus
 • Jäykistävä rakenne
 • Terveellisyys
 • Paloturvallisuus
 • Kosteustekninen toimivuus”kosteuspatteri”
 • Lämpöenergiset ominaisuudet”lämpöpatteri”
 • Äänieristysominaisuudet
 • Ympäristöystävällisyys, hiilijalanjälki
 • Suunnittelun joustavuus ja helppous
 • Korkea laatu, mittatarkkuus
 • Runkoelementin korkea valmiusaste
 • Rakennusprosessin nopeus

CLT-puurakenteiden sovellutuksia / käyttötapoja

 • Soveltuu kantavaksi, lämpöeristäväksi seinärakenteeksi
  • Pientaloihin, rivitaloihin, loma-asuntoihin
  • Liiketilarakentamiseen, teollisuushalleihin
  • Julkiseen rakentamiseen; koulut, päiväkodit, urheiluhallit
  • Maisemarakentamiseen; meluaidat ym.
  • Soveltuu erittäin hyvin kerrostalorakentamiseen
 • Ei useinkaan ole näkyvä rakenne, joskin dekoratiivinen laatukin on saatavissa
 • Talon teollinen valmiusaste on yleensä asennusvalmis CLT-elementti , jossa valmiina kaikki aukotukset, liitoslovet, rei’itykset, työstötarkkuus +- 1 mm
 • Lisäeristeet ja ulkoverhous vapaavalintaisia, asennus aina ulkopuolelle
 • Lisäeristeet ja pintamateriaalit voidaan asentaa rakennuspaikalla..
 • CLT-rakenteiden elementointi valmiiksi suurelementeiksi tai tilaelementeiksi kehittyy hyvää vauhtia
 • Kattorakenteet vapaasti valittavissa: mm. palkkikatto tai kattoristikot
 • CLT-puurakenteille on normitetut suunnittelun lähtötiedot. Suomalaisen Runko-Pes:in soveltaminen on helppoa.
 • Tiukentuneet energiamääräykset ja rakennusprosessien tehokkuus-vaatimukset ovat lisänneet CLT-puutalon kilpailukykyä, jossa myös tuotteen valmistuksen energiankulutus ja ympäristövaikutukset rakennuksen koko elinkaaren ajalle tulevat esille.

Suomalainen nimi CLT:lle?

CLT-rakenteilla ei vielä ole vakiintunutta suomalaista nimikettä. Se voisi olla Kiintopuu,
joka tarkoittaa sekä naulaukseen (MHM), että liimaukseen (CLT) perustuvaa rakennetta.

.............

Viimeiset päivitykset on tehty 31.03.2015

Ajankohtaista

CLT-seminaarin 26.3.2015 luentomateriaalit:

Massiivipuun mahdollisuudet vähähiilisessä rakentamisessa
Tutkimuspäällikkö, arkkitehti Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto
Puurakentaminen nousussa
Kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM, Puurakentamisohjelma
Restoratiivinen ympäristö
Sisustusarkkitehti SIO ja kalustemuotoilija Marjut Nousiainen, Design Studio Marjut Nousiainen
CLT Suomessa
Projektipäällikkö Toni Kekki, Woodpolis
CLT-Koetalon rakennusfysikaalinen seurantatutkimus
Tutkimusasiantuntija Mikko Vatanen, Lapin AMK
Tietomallinnuksen merkitys rakennusten suunnittelussa ja CLT-tuotannossa
Projektipäällikkö Matti Yliniemi, Ammattiopisto Lappia
CLT-rakenteiset suur- ja tilaelementtitoimitukset Suomessa
Liiketoimintajohtaja Timo Isotalus, Olament Oy
CLT:n potentiaali PRT Oy:n näkökulmasta
Toimitusjohtaja Markku Koivuniemi, PRT-Pro
Kuhmo CrossLam Oy:n esittely. Tuotantokuvat
Operatiivinen johtaja Jyrki Moilanen, Kuhmo CrossLam Oy

 

Lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q2/2014
Lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q1/2014

CLT-runkoisen ja Ranka-runkoisen pientalon
kustannusvertailun yhteenveto
kustannusvertailun raportti

StoraEnson Veitsiluodon kuorimolle pystytettiin CLT-rakenteinen meluseinä, joka valmistettiin Ammattiopisto Lappian CLT-Koetehtaalla

Avaa tästä CLT-koetalon reaaliaikainen mittausportaali
Avaa tästä lyhyt infosarja CLT-aiheista:
CLT on tulevaisuuden puurakentamista
CLT:n liiketoiminnalliset lähtökohdat
CLT:n ominaisuudet
CLT:n teolliset prosessit
Katso tästä aikaisemmin maailmalta kerättyjä CLT-kuvaotoksia
Katso tästä CTL-Koetalon kuvasarjat
Hankkeessa mukana olevat yritykset ja yhteisöt

StoraEnso
Vivola
CLT Crosslam Kuhmo
Profin
Veljekset Vaara
Mariocon
Ledinek
Vertex
Paroc
S-Raura
RP Karmi
Talonrakennus JP Mikkola
Meri Lapin LVI-Palvelu
Sähköpalvelu J. Yrjänheikki
Sodankylän kunta


Digipolis Lapin ammattikorkeakoulu Ammattiopisto Lappia Puu-Rake Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahasto Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kiintopuu
Projektiasiantuntija
Markku Helamo
Tel. +358 40 5468 652
markku.helamo@digipolis.fi
Projektipäällikkö
Tytti Ahoranta
Tel. +358 40 5042 257
tytti.ahoranta@digipolis.fi